narco saints รีวิว  ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงจากสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเกือบจะ 20 ปีที่ผ่านมา เรื่องราวของนักธุรกิจชาวประเทศเกาหลีที่ชื่อว่า คังอิน (ฮาจองอู) เขาตกลงใจไปเริ่มธุรกิจส่งออกปลากระเบนที่ประเทศซูรินาม ในทวีปอเมริกาใต้ แต่ว่ากระบวนการทำธุรกิจมิได้ราบรื่นอย่างที่เขาคิด เพราะว่าประเทศนี้เต็มไปด้วยเหล่าผู้มีอำนาจหลายกรุ๊ป ซึ่งในที่ที่นี้มีพ่อค้ายาชาวประเทศเกาหลีที่มีอำนาจอยู่ เมื่อทำธุรกิจไปได้ซักพักคังอินก็จำต้องเข้าไปพันพัวกับเหล่ามาเฟียอย่างเป็นไปไม่ได้เลือก […]