the woman king netflix  The Woman King (2023) มหาศึกวีรสตรีเหล็ก เรื่องราวบอกถึงเรื่องราวของแอฟริกาตะวันตก ปี 1823 อาณาจักรดาโฮเมย์ใกล้จะถึงตอนสุดท้าย เนื่องจากมีกษัตริย์องค์ใหม่นาม “เกโซ” […]